OM APP FASTIGHETER


APP Fastigheter förvärvar, äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Växjö. Vi drivs av att vara en del av stadens utveckling och erbjuder lokaler för kontor, handel och industri. Kom till oss med dina utmaningar så hjälper vi till att hitta rätt fastighetslösning.

”Att vara en stark och aktiv part i Växjös utveckling är vår största drivkraft.”

Håkan Bengtsson, VD APP Fastigheter

Vi drivs av att vara en del av stadens utveckling


Vår målsättning är att vara den ledande privata fastighetsaktören i Växjö och erbjuda kvalitet, långsiktighet och engagemang för våra kunder, hyresgäster och samarbetspartners. Att vara en stark och aktiv part i Växjös utveckling är vår största drivkraft. Vi anser att en stad i Växjös storlek behöver ett starkt privat fastighetsbolag med ett hjärta som klappar för Växjö.

Finansiellt utfall 1 januari – 31 augusti 2019 i sammandrag


APP Fastigheter-koncernen går väldigt starkt. Vi arbetar aktivt med befintliga fastigheter och genomför hyresgästanpassningar med förlängning av hyresavtal. Det dagliga arbetet med driftnettooptimering visar resultat månad för månad. För perioden 1 januari till 31 augusti har värdeutvecklingen i fastighetsportföljen och periodresultat överträffat budget.

Delårsrapport Tertial 2 2019

En del av APP-koncernen


APP Fastigheter ingår i APP-koncernen. Bolaget grundades 2014 och har sitt kontor på våning 16 i ICON Växjö.

Kontakta oss

Nya lokaler, bygga ut eller sälja en fastighet?

Skicka in en intresseanmälan så hjälper vi dig att hitta rätt fastighetslösning.

Intresseanmälan